Ranking Szkół LGBTQ+ poszerza się na całą Polskę!

W 2021 roku wszystkie szkoły ponadpodstawowe z całego kraju będą mieć możliwość wzięcia udziału w Rankingu Szkół przyjaznych młodzieży LGBTQ+. Ta inicjatywa to nie tylko zwykłe badanie społeczne, ale przedstawienie najbardziej przyjaznych, otwartych i tolerancyjnych szkół kolejnym kandydatom i kandydatkom.

Jak wziąć udział?

Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą szkoły średniej w Polsce, zapraszamy Cię serdecznie do oceny swojej szkoły pod kątem tolerancji i akceptacji młodzieży LGBTQ+. Zadamy Ci kilka pytań związanych z równym traktowaniem, postawą nauczycieli i nauczycielek oraz szkoły. Odpowiedzi są anonimowe i będą analizowane tylko i wyłącznie na poziomie zbiorczym. Jeśli chcesz, możesz zostawić też komentarz. Zbieranie danych zakończy się 23 maja 2021 roku. Więcej na temat metodologii oraz wyników badań możesz przeczytać na naszej stronie.

Jaki będzie efekt?

Wyniki Rankingu Szkół LGBTQ+ przedstawimy w czerwcu 2021 roku w formie Mapy Równości. Mapa ta obejmie całą Polskę i będzie pokazywać najbardziej otwarte na różnorodność szkoły z całego kraju – według odpowiedzi uczniów i uczennic. Dzięki niej kandydaci i kandydatki do szkół ponadpodstawowych z łatwością wyszukają bezpieczną, otwartą i tolerancyjną placówkę. Najwyżej ocenione TOP10 szkół otrzyma od nas pod koniec roku szkolnego Dyplomy Równości.

Obecni uczniowie i uczennice a także nauczyciele i nauczycielki, dyrektorzy i dyrektorki również będą mogli skorzystać z wyników, aby w dalszym ciągu budować społeczność szkolną opartą na wartościach takich jak równość, różnorodność i otwartość.
Zapraszamy serdecznie do udziału osoby z całego kraju!