Metodologia badania

Naszym celem było stworzenie badania, dzięki któremu uczniowie i uczennice będą mogli ocenić swoje szkoły pod względem tolerancji oraz otwartości na różnorodność. Dzięki wynikom, kolejne roczniki młodzieży będą mieć szansę na wybranie otwartej placówki.

Wyniki badania stanowić będą ważną informację dla osób, które wyznają te wartości. Są to również informacje dla grona pedagogicznego oraz dyrektorów i dyrektorek, umożliwiające dalszą pracę nad tworzeniem przyjaznej społeczności.

Ankieta składa się z 17 pytań zamkniętych, dotyczących przyjazności społeczności uczniowskiej oraz grona pedagogicznego, a także ogólnej atmosfery, jaka panuje w szkole. Odpowiedzi na pytania udzielano anonimowo. Poddano je moderacji oraz zastosowano techniki uniemożliwiające ataki spamerskie. Wyniki analizowano na poziomie zbiorczym. Do Rankingu wliczono te placówki, z których uzyskano co najmniej 20 odpowiedzi. Wyłącznie odpowiedzi od uczniów i uczennic oraz tegorocznych maturzystów i maturzystek zostały wzięte pod uwagę przy ocenie danej szkoły. Po podliczeniu i przeanalizowaniu wyników, szkołom przyznano gwiazdki.

Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ opublikowany został 8 czerwca 2021 r.